Truyện Hài Hước

Tiểu Hồng Mạo Tấn Công

61 chương
Chiến Đội ACE

71 chương
Hoàng Cưới

70 chương
Sau Khi Đại Lão Về Hưu

679 chương
Ta Dưỡng Thành Một Tiểu Zombie Bá Đạo

74 chương
Phế Sài Truy Mỹ Ký

118 chương

42 chương

22 chương

79 chương

5 chương

59 chương

159 chương

72 chương

65 chương

41 chương

124 chương

23 chương

104 chương

60 chương

23 chương
Những bộ truyện có nội dung hài hước, đem lại tiếng cười vui vẻ cho độc giả.