Truyện Hài Hước

Vương Phi! Mau Chạy!!!

191 chương
Kịch Bản Nhánh Của Nữ Phụ Smart

9 chương
Ta Là Một Quả Phụ

10 chương
Sau Khi Chết Ta Xuyên Thành Vua Khỉ

7 chương
Hoàng Đế 15 Tuổi

4 chương
Xuyên Vào Nữ Chính Truyện Ngược

13 chương
Không Chọc Nổi Ngài

37 chương
Bạn Gái Đến Từ Tháng 7 Âm Lịch

20 chương

3 chương

76 chương

6 chương

42 chương

56 chương

72 chương

44 chương

3 chương

100 chương

17 chương

42 chương

32 chương

4 chương
Những bộ truyện có nội dung hài hước, đem lại tiếng cười vui vẻ cho độc giả.