Truyện Hài Hước

Cuộc Sống Tuổi Học Trò

68 chương
Xuyến Chi Trong Gió​

51 chương
Động Xuân Tâm

23 chương
Rùa Con, Định Chạy?

34 chương
Tao Thích Mày, Con Bạn Thân!

21 chương
Đối Thủ Một Mất Một Còn Muốn Cưới Ta

4 chương

20 chương

10 chương

10 chương

113 chương

145 chương

39 chương

65 chương

69 chương

94 chương

168 chương

16 chương

39 chương

76 chương
Những bộ truyện có nội dung hài hước, đem lại tiếng cười vui vẻ cho độc giả.