Truyện Ngược

Mệt Rồi! Đi Rồi! Tan Rồi!

93 chương
Ta Trở Về Sau Khi Bị Dâng Cho Nước Địch

26 chương
Cô Dâu Dự Phòng

9 chương
Đàn Đứt Người Vong

39 chương
Sau Khi Cứu Rỗi Ma Tôn

94 chương
Sao Giấy

7 chương
Chớp Mắt, Người Buông, Tình Buồn

7 chương
Mười Lăm Mùa Xuân

89 chương

4 chương

7 chương

30 chương

30 chương

48 chương

36 chương

35 chương

41 chương

238 chương

87 chương

5 chương

25 chương

34 chương

37 chương
Truyện ngược là thể loại truyện có những tình tiết khiến người xem xúc động mạnh, thường là tức giận, luyến tiếc thậm chí là ức chế thay cho nhân vật, khi mà họ bị hành hạ về mặt thể xác hoặc tinh thần.