Truyện Ngược

Hoa Trong Gương, Trăng Dưới Nước

3 chương
Giấc Mộng Hôn Nhân

49 chương
Trói Em Mãi Không Buông

71 chương
Bạn Học, Xin Đừng Để Ý Đến Tôi

30 chương
Vĩ Cầm Trong Sương

15 chương
Chớ Gần Công Tử

90 chương
Chú! Xin Ký Đơn!

74 chương

4 chương

17 chương

23 chương

5 chương

29 chương

27 chương

20 chương

4 chương

21 chương

40 chương

37 chương

16 chương

752 chương

40 chương
Truyện ngược là thể loại truyện có những tình tiết khiến người xem xúc động mạnh, thường là tức giận, luyến tiếc thậm chí là ức chế thay cho nhân vật, khi mà họ bị hành hạ về mặt thể xác hoặc tinh thần.