Truyện Đoản Văn

Tâm Nguyện Đẹp Nhất

9 chương
Vô Tình Vấp Phải Anh

5 chương
Ký Sự Thôn Quỷ

6 chương
Thầy Ơi Hôn Cái Nào

7 chương
Nuôi Tà

15 chương
Nguyện Ý

6 chương
Trọng Sinh Vả Mặt Sói Mắt Trắng

0 chương

10 chương

13 chương

14 chương

5 chương

3 chương

13 chương

10 chương

6 chương

3 chương

11 chương

13 chương

13 chương

7 chương

12 chương

19 chương

20 chương
Truyện đoản văn là những truyện có nội dung ngắn, thưởng chỉ có một đến vài chương.