Truyện Đoản Văn

Ngày Em Mất Đi Anh

4 chương
Lòng Chỉ Hướng Về Em

9 chương
Mùa Hoa Rơi Lại Gặp Chàng

9 chương
Hai Mươi Ba Tháng Năm

7 chương
Công Chúa, Dũng Sĩ Và Rồng

4 chương
[Zhihu] Chộn Rộn

5 chương
Vãn Tinh - Xảo Khắc Lực A Hoa Điềm

5 chương

15 chương

10 chương

7 chương

10 chương

9 chương

5 chương

22 chương

8 chương

15 chương

5 chương

9 chương

12 chương

10 chương

6 chương

6 chương

5 chương

7 chương
Truyện đoản văn là những truyện có nội dung ngắn, thưởng chỉ có một đến vài chương.