Truyện Đoản Văn

Em Họ Trà Xanh

9 chương
Nhật Ký Chăn Dắt Ảnh Đế Hồ Ly

4 chương
Nữ Phụ Truyện Pỏn Bị Bất Lực

5 chương
Phong Cảnh Giữa Hè

5 chương

4 chương

3 chương

9 chương

4 chương

15 chương

10 chương

10 chương

10 chương

4 chương

3 chương

3 chương

12 chương

7 chương

10 chương
Truyện đoản văn là những truyện có nội dung ngắn, thưởng chỉ có một đến vài chương.