Truyện Đoản Văn

Hơi Tàn

26 chương
Cưng Chiều Vợ Yêu, Cầu Ôm Ôm

10 chương
Con Nhện

5 chương
Điều Nhỏ Bé Dịu Dàng Nhất

8 chương
Cao Thủ Cao Thủ Cao Cao Thủ

22 chương
Tổng Tài “Ngang Hơn Cua”

12 chương
Đã Kết Nối WiFi Nhà Anh, Em Chính Là Người Của Anh

5 chương
Vậy Thì Ở Bên Nhau

5 chương

11 chương

7 chương

10 chương

7 chương

7 chương

8 chương

8 chương

6 chương

6 chương

9 chương

6 chương

15 chương

8 chương

8 chương

25 chương

8 chương

7 chương

8 chương
Truyện đoản văn là những truyện có nội dung ngắn, thưởng chỉ có một đến vài chương.