Truyện Đoản Văn

Quang Minh Rực Rỡ

10 chương
Ai Nói Tôi Có Bạn Gái?

4 chương
Anh Đã Tìm Em Rất Lâu

4 chương
Cậu Ấy Giống Như Mặt Trời

9 chương
Về Phía Mặt Trời

7 chương
Anh Sẽ Không Hay Biết

6 chương
Vẫn Luôn Yêu Người

6 chương
Chẳng Thể Chối Từ

2 chương
Chuyện Yêu Đương Của Tôi Với Giáo Quan

4 chương
Thuê Sếp Làm Bạn Trai

7 chương

7 chương

6 chương

5 chương

6 chương

4 chương

4 chương

5 chương

4 chương

8 chương

6 chương

5 chương

4 chương

5 chương

4 chương

5 chương

3 chương
Truyện đoản văn là những truyện có nội dung ngắn, thưởng chỉ có một đến vài chương.