Truyện Cung Đấu

Nhật Ký Tẩy Trắng Sau Khi Sống Lại

95 chương
Tuế Tuế An

4 chương
Họa Chi Đơn Vương

25 chương
Khế Ước Phò Mã

190 chương
Thần Có Tội, Xin Quỳ Ván Gỗ

8 chương
Vô Diệm Dị Bản

8 chương
Một Giấc Mộng Xưa

4 chương
Dưỡng Thành Hoàng Hậu Nho Nhỏ

154 chương

27 chương

11 chương

39 chương

193 chương

93 chương

200 chương

61 chương

120 chương

141 chương

56 chương

3 chương

20 chương

4 chương

7 chương

12 chương
Truyện cung đấu là thể loại truyện có các nhân vật trong hoàng cung thời phong kiến đấu đá, âm mưu tính toán lẫn nhau.