Truyện Cung Đấu

Kính Hoa Thủy Nguyệt

34 chương
Lục Xuất Phi Hoa

9 chương
Tương Tư Như Cố

10 chương
Hoàng Đế Bệ Hạ Hắc Hoá

83 chương
Bốn Lần Gả

109 chương
Cung Khuyết Có Giai Nhân

107 chương
Cung Đình Phi

7 chương
Trọng Sinh Độc Sủng Cửu Thiên Tuế

36 chương
Mộ Nam Chi

61 chương

38 chương

19 chương

133 chương

113 chương

145 chương

20 chương

14 chương

5 chương

10 chương

25 chương

120 chương

143 chương

92 chương

127 chương

95 chương

130 chương

40 chương
Truyện cung đấu là thể loại truyện có các nhân vật trong hoàng cung thời phong kiến đấu đá, âm mưu tính toán lẫn nhau.