Truyện Cung Đấu

Cung Tường Vãn Tâm

238 chương
Buông Rèm Pha Lê

87 chương
Sát Thủ Quy Ẩn

70 chương
Ngự Tiền Nữ Quan

7 chương
Gói Biểu Cảm Cung Đấu

189 chương
Thề Độc

46 chương
Đoàn Sủng Hoàng Hậu Trọng Sinh

8 chương
Mệnh Phượng Hoàng - Tuệ Xán Liên Hoa

19 chương

95 chương

4 chương

25 chương

190 chương

8 chương

8 chương

4 chương

154 chương

27 chương

11 chương

39 chương

193 chương

93 chương
Truyện cung đấu là thể loại truyện có các nhân vật trong hoàng cung thời phong kiến đấu đá, âm mưu tính toán lẫn nhau.