Truyện Cung Đấu

Hoàng Hậu Đừng Đi

77 chương
Thanh Cung Sủng Phi

159 chương
Phế Hậu Xoay Người Ký

156 chương
Hoàng Thượng Ép Ta Cung Đấu

7 chương
Ta Không Muốn Đăng Cơ

5 chương
Cố Nguyệt Vương

140 chương

8 chương

8 chương

132 chương

6 chương

13 chương

81 chương

5 chương

4 chương

64 chương

10 chương

56 chương

21 chương

124 chương

62 chương
Truyện cung đấu là thể loại truyện có các nhân vật trong hoàng cung thời phong kiến đấu đá, âm mưu tính toán lẫn nhau.