Truyện Điền Văn

Cùng Nhau Đón Tết Đi

6 chương
Nhà Nơi Trấn Nhỏ

5 chương
Thiên Kim Thật Chăn Trâu Ở Tinh Tế

14 chương
Lạc Hoa Phổ

15 chương
Hạnh Phúc Đơn Sơ

6 chương
Hôm Nay Bạn Ăn Chưa

10 chương
Xuyên Đến Trong Văn Niên Đại Làm Y Học

43 chương

21 chương

61 chương

115 chương

43 chương

7 chương

11 chương

14 chương

81 chương

11 chương

40 chương

22 chương

56 chương

8 chương

10 chương

42 chương

313 chương
Điền văn, chủng điền văn là thể loại truyện cho những bạn thích những câu chuyện nhẹ nhàng, đơn giản.

Truyện điền văn kể về cuộc sống điền viên, chăm sóc nhà cửa, lo toan cuộc sống sự nghiệp cũng như đời sống tình cảm của nhân vật chính. Truyện thể loại này thường ngọt ngào, không có cao trào, nút thắt, tranh đấu, tuy nhiên vẫn có một số ngoại lệ.