Truyện Điền Văn

5 chương

8 chương

28 chương

1 chương

13 chương

18 chương

13 chương

32 chương

7 chương

15 chương

3 chương

7 chương

4 chương

13 chương

1 chương

69 chương

16 chương
Điền văn, chủng điền văn là thể loại truyện cho những bạn thích những câu chuyện nhẹ nhàng, đơn giản.

Truyện điền văn kể về cuộc sống điền viên, chăm sóc nhà cửa, lo toan cuộc sống sự nghiệp cũng như đời sống tình cảm của nhân vật chính. Truyện thể loại này thường ngọt ngào, không có cao trào, nút thắt, tranh đấu, tuy nhiên vẫn có một số ngoại lệ.