Truyện Đam Mỹ

Cùng Anh Tung Hoành Thời Mạt Thế

4 chương
Trò Chơi Ma Sói

3 chương
Cùng Đoạt Đạo Cụ Của NPC

3 chương
Hamster Muốn Ăn Gà

3 chương
Sâu Gạo Hoàng Gia, Sâu Sâu Sâu

3 chương
Ngày Thu Lại Có Mưa

4 chương

37 chương

3 chương

27 chương

22 chương

4 chương

4 chương

4 chương

3 chương

6 chương

9 chương

3 chương

4 chương
Là thể loại truyện tình cảm giữa nam và nam. Thường được gọi với các tên khác như yaoi, danmei, boy love (BL) hay male love (ML).