Truyện Light Novel

727 chương

25 chương

25 chương

56 chương

9 chương

1 chương

57 chương

10 chương

74 chương

17 chương

66 chương

31 chương

96 chương

12 chương
Light Novel là một dạng tiểu thuyết Nhật Bản được viết nhằm chủ yếu hướng đến các độc giả trẻ như học sinh trung học. Dạng tiểu thuyết đang lan rộng và được giới tác giả cũng như độc giả trên thế giới đón nhận nồng nhiệt.