Truyện Bách Hợp

Phù Hành Mạt Thế

3 chương
Phận Hồng Nhan

29 chương
Lại Yêu

5 chương
Dư Sinh Mộ Yên

35 chương
Công Chúa Của Lọ Lem

42 chương
[BHTT] Yêu Lại Từ Đầu

141 chương
Hoa Hồng cùng Lời Thề Ước

3 chương
Váy Hạ Thừa Hoan

25 chương

3 chương

7 chương

20 chương

13 chương

17 chương

23 chương

110 chương

20 chương

32 chương

13 chương

33 chương

22 chương

20 chương

21 chương

96 chương
Truyện tình cảm giữa nữ và nữ. Truyện yuri.