Truyện Bách Hợp

Hiếm

10 chương
Bệnh Thê

7 chương
Ôn Nhu Ái Nhân

81 chương
Thu Phục Dưới Chân Nữ Nhân

24 chương
Chị Yêu Dấu Của Em Ơi

7 chương
Khế Ước Phò Mã

190 chương
Dưỡng Thừa

20 chương

12 chương

6 chương

8 chương

10 chương

37 chương

32 chương

30 chương

24 chương

89 chương

73 chương

124 chương

26 chương

124 chương

61 chương

25 chương

78 chương

20 chương
Truyện tình cảm giữa nữ và nữ. Truyện yuri.