Truyện Bách Hợp

Hãy Yêu Em Thật Nhiều

43 chương
Điên Mỹ Nhân Và Bệnh Tiểu Thư

17 chương
Nuôi Dưỡng Một Mỹ Nữ Điên Cuồng

109 chương
Thính Thần

30 chương
Nghịch Duyên

18 chương
Trời Quang

13 chương
Lạc Hoang

20 chương
Nơi Mặt Trời Chiếu Rọi

54 chương
Bệnh Không Nặng, Thật Đấy

10 chương

8 chương

15 chương

65 chương

9 chương

31 chương

6 chương

15 chương

174 chương

76 chương

16 chương

65 chương

25 chương

50 chương

14 chương

143 chương
Truyện tình cảm giữa nữ và nữ. Truyện yuri.