Truyện Bách Hợp

Tạ Tướng

4 chương
Chu Sa Nhiễm

117 chương
Đánh Nghiêng Ánh Trăng Mùa Hạ

3 chương
Ánh Trăng Từng Hôn Hoa Hồng Đỏ

102 chương
Tỏ Tình Xong, Tôi Lộ Thân Phận

117 chương
Mây Bay Trăng Chuyển

18 chương
Nữ Quân Lòng Bàn Tay Sủng

13 chương

4 chương

7 chương

3 chương

9 chương

79 chương

6 chương

9 chương

39 chương

61 chương

13 chương

24 chương

12 chương

41 chương
Truyện tình cảm giữa nữ và nữ. Truyện yuri.