Truyện Lịch Sử

Hậu Cung Hoàng Diệp Truyện

12 chương
Nhân Vật Phụ

65 chương
Môn Khách Bất Đắc Dĩ

99 chương
Tùy Đường Diễn Nghĩa

101 chương
Tình Sử Võ Tắc Thiên

25 chương
Điên Vì Yêu

40 chương
Đông Phương Thần Thánh Đế Quốc

130 chương
Thanh Cung Mười Ba Triều

172 chương

50 chương

49 chương

56 chương

155 chương

161 chương

216 chương

6 chương

116 chương

30 chương

7 chương

114 chương

263 chương

49 chương

130 chương
Nội dung truyện thường xảy ra trong lịch sử, có nhiều yếu tố tương tự so với lịch sử thế giới thật.