Truyện Lịch Sử

Trải Nghiệm Mối Tình Cách Nhau Ngàn Năm

4 chương
Thần Kiếm Phục Quốc

61 chương
Hồi Đáo Lê Triều

37 chương
Nào Hay Xuân Mênh Mông

113 chương
Hậu Cung Hoàng Diệp Truyện

16 chương
Nhân Vật Phụ

65 chương
Môn Khách Bất Đắc Dĩ

99 chương

101 chương

25 chương

40 chương

130 chương

172 chương

50 chương

49 chương

56 chương

155 chương

161 chương

216 chương

6 chương

116 chương

30 chương

7 chương

114 chương
Nội dung truyện thường xảy ra trong lịch sử, có nhiều yếu tố tương tự so với lịch sử thế giới thật.