Truyện Cổ Đại

"Chạn Vương" Hoa Thanh Xứ

36 chương
Hoa Trong Gương, Trăng Dưới Nước

3 chương
Quỷ Tân Nương

89 chương
Kính Hoa Thủy Nguyệt

34 chương
Tẫn Hoan Nhan

19 chương
Chớ Gần Công Tử

90 chương
Chiến Thần Vương Gia Yêu Chiều Vương Phi

107 chương
Hồi Đáo Lê Triều

30 chương

4 chương

27 chương

61 chương

9 chương

4 chương

9 chương

6 chương

20 chương

10 chương

12 chương

10 chương

5 chương

83 chương

109 chương
Truyện có nội dung xảy ra ở thời cổ đại phong kiến.