Truyện Cổ Đại

Hưu Thư - Mộ Dục Sâm Ca

41 chương
Ta Trở Về Sau Khi Bị Dâng Cho Nước Địch

26 chương
Tiểu Thư Chưa Đụng Tường Nam

24 chương
Sau Khi Cứu Rỗi Ma Tôn

94 chương
Hồng Loan Tinh Động

5 chương
Ánh Sao Ngang Trời

5 chương
Bổn Mèo Đại Náo Hoàng Cung

5 chương
Lãm Nguyệt

4 chương
Phược Nguyệt

4 chương
Thành Xuân Thảo Mộc Châm

6 chương

129 chương

463 chương

3 chương

30 chương

2 chương

5 chương

5 chương

16 chương

32 chương

5 chương

34 chương

4 chương

35 chương

20 chương

238 chương
Truyện có nội dung xảy ra ở thời cổ đại phong kiến.