Truyện Cổ Đại

Tàn Dương Kiếm - Lãnh Nguyệt Đao

10 chương
Ngoại Thất Không Dễ Làm

13 chương
Người Chính Là Một Ngoại Lệ Của Ta

53 chương
Vân Bình Truyện

23 chương
Khi Pi Sà Thất Tình

126 chương
Phồn Hoa Tựa Gấm

6 chương
Tâm Tiêm Ý

10 chương
Trấn Yêu Cung

38 chương

3 chương

28 chương

15 chương

11 chương

6 chương

37 chương

7 chương

16 chương

4 chương

50 chương

41 chương

55 chương

27 chương

4 chương

13 chương

38 chương
Truyện có nội dung xảy ra ở thời cổ đại phong kiến.