Truyện Phương Tây

Nam Chính Yêu Tôi Đến Phát Điên Rồi!

60 chương
Hoa Hồng cùng Lời Thề Ước

3 chương
Déjà Vu

8 chương
Hoàng Tử Tóc Dài Và Phù Thủy Độc Ác

6 chương
Anh Trai Nhân Vật Chính

79 chương
Hôm Nay Ma Vương Lại Thấy Phiền

12 chương
Bảy Ngày Phiêu Lãng

50 chương

65 chương

89 chương

80 chương

8 chương

7 chương

104 chương

43 chương

26 chương

14 chương

2 chương

455 chương

10 chương

13 chương

12 chương

59 chương
Những tác phẩm được viết bởi các tác giả phương Tây.