Truyện Phương Tây

Hot Lemon

8 chương
Sổ Tay Nghịch Tập Của Nữ Phụ

10 chương
Rượu Và Súng

23 chương
Sắc Xám Và Xanh

32 chương
Truyện Cổ Tích Tập Hợp

8 chương
Ái Nhân Của Quái Vật

3 chương
Tulip Trong Gió

5 chương
Beautiful Beast

30 chương
Lili Marleen

17 chương

5 chương

4 chương

32 chương

50 chương

19 chương

8 chương

50 chương

3 chương

5 chương

10 chương

20 chương
Những tác phẩm được viết bởi các tác giả phương Tây.