Truyện Võng Du

15 chương

3 chương

22 chương

16 chương

3 chương

66 chương

13 chương

15 chương

15 chương

26 chương

49 chương

43 chương

94 chương

55 chương

82 chương

144 chương

27 chương
Là thể loại truyện thuộc dạng khoa học viễn tượng, lấy bối cảnh thường là các game online trên mạng với công nghệ cao, hình ảnh chất lượng cao, kỹ xảo đồ sộ, mức chân thật cao, kỳ ảo, và tác giả của thể loại này thường rất giàu trí tưởng tượng :))