Truyện Đông Phương

[Địa Sư Kiều Mặc Vũ] Lạc Trong Núi Ai Lao

14 chương
Quốc Sư, Công Chúa Lại Đi Gặp Quỷ Rồi

135 chương
Vương Quốc Màu Xám

229 chương
Tôi là Nữ Quan Tài

35 chương
Thiên Kim Giả Là Bậc Thầy Huyền Học

31 chương
Trưởng Lão Ép Tôi Làm Thiên Sư

106 chương
Mao Sơn Quỷ Vương

365 chương

104 chương

166 chương

173 chương

148 chương

5 chương

10 chương

14 chương

38 chương

9 chương

48 chương

53 chương
Là những truyện có nội dung xảy ra ở các nước phương Đông.