Truyện Đông Phương

Nhất Khí Triều Dương

76 chương
Chậu Cây Cảnh Chí Mạng

15 chương
Tơ Âm

4 chương
Tôi Là Âm Dương Sư

74 chương
Cốt Châu

2 chương
Nghề Thợ Hồn

3 chương
Này Anh Hôm Nay Anh Gặp Hoạ Đó

56 chương

213 chương

33 chương

34 chương

8 chương

32 chương

13 chương

21 chương

5 chương

5 chương

14 chương

135 chương

230 chương

460 chương

31 chương
Là những truyện có nội dung xảy ra ở các nước phương Đông.