Truyện Đông Phương

Trưởng Lão Ép Tôi Làm Thiên Sư

106 chương
Mao Sơn Quỷ Vương

365 chương
Mỗi Lần Đều Chết Trong Lòng Nam Chính

104 chương
Xương Rồng Đốt Rương

166 chương
Weibo Của Tôi Có Thể Đoán Số Mệnh

173 chương
Trộm Mệnh

90 chương

66 chương

5 chương

10 chương

14 chương

35 chương

6 chương

48 chương

52 chương

4 chương

15 chương

201 chương

70 chương

242 chương
Là những truyện có nội dung xảy ra ở các nước phương Đông.