Truyện Đông Phương

Tôi Là Âm Dương Sư

74 chương
Cốt Châu

2 chương
Nghề Thợ Hồn

3 chương
Này Anh Hôm Nay Anh Gặp Hoạ Đó

44 chương
Tiệm Tạp Hóa Âm Dương

213 chương
Cực Phẩm Thiên Sư

33 chương
Bác Sĩ Mạnh Nhất Thành Phố

34 chương

6 chương

31 chương

13 chương

21 chương

5 chương

5 chương

14 chương

135 chương

230 chương

35 chương

31 chương

106 chương

365 chương

104 chương
Là những truyện có nội dung xảy ra ở các nước phương Đông.