Truyện Huyền Huyễn

Thông Linh Thi Quỷ

24 chương
Cứu Mạng, Xà Yêu Lại Muốn Ăn Ta

8 chương
Vân Chi Vũ

3 chương
Không Chạm Đến Người

39 chương
Tiên Tử, Xin Giúp Ta Trường Sinh

50 chương
Mẫn Hoa Tâm

25 chương

31 chương

129 chương

35 chương

130 chương

72 chương

14 chương

8 chương

12 chương

25 chương

62 chương

15 chương

6 chương

60 chương
Truyện có những yếu tố huyền bí, khoa học khó giải thích.