Truyện Huyền Huyễn

Sau Khi Đại Lão Về Hưu

679 chương
Thiên Di

175 chương
Quỷ Sai (Tình Yêu Ngàn Năm)

34 chương
Mưu Kế Cung Phi

7 chương
Như Mộng Hữu Lệnh

65 chương

93 chương

60 chương

92 chương

154 chương

8 chương

131 chương

104 chương

25 chương

96 chương

102 chương

41 chương

10 chương

104 chương

6 chương

58 chương
Truyện có những yếu tố huyền bí, khoa học khó giải thích.