Truyện Huyền Huyễn

Hộ Thực

3 chương
Nhật Ký Chăn Dắt Ảnh Đế Hồ Ly

4 chương
Hãy Gọi Ta Là Quỷ Sai Đại Nhân

29 chương
Đại Sư Huynh Vô Địch

10 chương
Thê Tử Của Diêm Vương

9 chương
Hỏa Hỏa Yêu Yêu

27 chương
Vạn Cổ Luân Hồi Tháp

60 chương
Tiểu Phượng Hoàng - A Lạc Lạc

9 chương

32 chương

13 chương

9 chương

9 chương

50 chương

28 chương

95 chương

30 chương

81 chương

3 chương

8 chương

7 chương

64 chương

11 chương
Truyện có những yếu tố huyền bí, khoa học khó giải thích.