Truyện Huyền Huyễn

Cuộc Sống Ở Tiên Giới Của Hành Nhỏ

38 chương
Một Sợi Tơ Hồng Nối Duyên Âm Phủ

13 chương
Nhà Trấn Quỷ

13 chương
Trêu Nhầm Ma Tôn

9 chương
Phù Sinh - Tiểu Cẩm Lý

11 chương
Tôi Thật Không Có Diễn

109 chương

15 chương

76 chương

6 chương

5 chương

5 chương

6 chương

4 chương

414 chương

111 chương

94 chương

5 chương

25 chương

4 chương

3 chương
Truyện có những yếu tố huyền bí, khoa học khó giải thích.