Truyện Huyền Huyễn

Hoa Cát Đằng

28 chương
Thế Giới Nơi Ta Thuộc Về

6 chương
Công Chúa, Dũng Sĩ Và Rồng

4 chương
Ta Ở Hào Môn Dưỡng Gấu Trúc

6 chương
Người Bổ Khuyết

27 chương
Ngàn Năm Say

20 chương
Bất Minh

12 chương
Ma Kính

9 chương

106 chương

4 chương

3 chương

15 chương

30 chương

7 chương

43 chương

18 chương

8 chương

5 chương

40 chương

7 chương
Truyện có những yếu tố huyền bí, khoa học khó giải thích.