Truyện Huyền Huyễn

Tiểu Hồng Mạo Tấn Công

61 chương
Nhân Vật Chính Làm Người Ta Tránh Lui Chín Mươi Dặm

108 chương
Mạt Thế Bảo Hộ

54 chương
Trộm Mệnh

90 chương
Tao Nhã Chính Là Sai

68 chương
Cuộc Chiến Tranh Đoạt Của Nữ Phụ

85 chương
Linh Sát

144 chương
Trọng Sinh Phong Lưu Thiếu Gia

384 chương

679 chương

175 chương

34 chương

7 chương

65 chương

93 chương

61 chương

92 chương

154 chương

8 chương

131 chương

104 chương

25 chương
Truyện có những yếu tố huyền bí, khoa học khó giải thích.