Truyện Huyền Huyễn

Thiên Thu Trường Tuế

20 chương
Kẻ Thuộc Hai Loài

13 chương
Hoàng Tử Tóc Dài Và Phù Thủy Độc Ác

6 chương
Câu Chuyện Phù Sinh 2

14 chương
Tra Nữ Tiến Công

113 chương
Sự Nghiệp Kinh Doanh Của Bà Thổ Địa

145 chương
Người Quan Tài

93 chương
Bạch Nguyệt Quang Của Bạo Quân Tàn Độc

39 chương

73 chương

365 chương

7 chương

4 chương

63 chương

28 chương

68 chương

94 chương

10 chương

88 chương

20 chương

5 chương

3 chương

3 chương
Truyện có những yếu tố huyền bí, khoa học khó giải thích.