Truyện Huyền Huyễn

Cổ Tự Hào 1: U Minh Kỷ Sự

37 chương
Bạn Người Yêu Bất Ổn

12 chương
[BHTT] Xuyên Thư

14 chương
Sư Phụ Là Lòng Ta Nhất Sủng

29 chương
Văn Phòng Tử Linh Pháp Sư

7 chương

299 chương

104 chương

3 chương

114 chương

8 chương

70 chương

9 chương

3 chương

278 chương

35 chương

5 chương

111 chương

86 chương
Truyện có những yếu tố huyền bí, khoa học khó giải thích.