Truyện Huyền Huyễn

Bạch Hoa Kỳ Duyên

25 chương
Không Cần Loạn Ăn Vạ

181 chương
Người Chơi Mạnh Nhất Hồi Quy

25 chương
Thiên Tài Tiên Đạo

1238 chương
Kiếm Vực Vô Địch

2806 chương
Tôn Đế Chí Cao Vô Thượng

1917 chương
Thần Đế Trọng Sinh

1085 chương

10 chương

851 chương

49 chương

1433 chương

49 chương

11 chương

44 chương

11 chương

25 chương

9 chương
Truyện có những yếu tố huyền bí, khoa học khó giải thích.