Truyện Trọng Sinh

Vĩ Cầm Trong Sương

15 chương
Tẫn Hoan Nhan

19 chương
Chớ Gần Công Tử

90 chương
Anh Mãi Là Đường Về Của Em

142 chương
Chấp Nhận Lời Theo Đuổi

10 chương
Hoàng Đế Bệ Hạ Hắc Hoá

83 chương
Bốn Lần Gả

109 chương
Vị Của Anh

30 chương
Hoàng Đường - Tắc Mộ

26 chương
Dục Hỏa Trùng Sinh, Ta Phải Là Ác Nữ!

41 chương

61 chương

27 chương

36 chương

61 chương

9 chương

38 chương

8 chương

7 chương

6 chương

217 chương
Đây là thể truyện có nhân vật chính vì một lý do nào đó mà được sống lại sau khi chết đi, thể loại này thường kết hợp với thể loại xuyên không.