Truyện Trọng Sinh

Trọng Sinh Vả Mặt Sói Mắt Trắng

0 chương
Kẻ Đền Tội

13 chương
[Zhihu] Tái Sinh

8 chương
Thăng Trầm Của Hai Thế Giới

5 chương
Xuân Giang Hoa Nguyệt

171 chương
Chuyến Đò Định Mệnh

43 chương
Nhu Giá

11 chương
Võ Đạo Chi Lộ

129 chương
Tử Di

72 chương

35 chương

41 chương

3 chương

5 chương

148 chương

20 chương

15 chương

25 chương

58 chương

52 chương
Đây là thể truyện có nhân vật chính vì một lý do nào đó mà được sống lại sau khi chết đi, thể loại này thường kết hợp với thể loại xuyên không.