Truyện Trọng Sinh

Sủng Ái Manh Thê Trùng Sinh

108 chương
Ánh Sao Ngang Trời

5 chương
Chớp Mắt, Người Buông, Tình Buồn

7 chương
Nghiệt Ái

96 chương
Bí Mật - Nhược Hoa Từ Thụ

96 chương
Họa Gió Tô Mây

49 chương
Thức Giả

28 chương

463 chương

6 chương

5 chương

41 chương

150 chương

6 chương

4 chương

45 chương

60 chương

20 chương

6 chương

45 chương

70 chương

4 chương
Đây là thể truyện có nhân vật chính vì một lý do nào đó mà được sống lại sau khi chết đi, thể loại này thường kết hợp với thể loại xuyên không.