Truyện Trọng Sinh

6 chương

8 chương

35 chương

69 chương

7 chương

6 chương

18 chương

65 chương

31 chương

65 chương

63 chương

142 chương

20 chương

81 chương

37 chương

14 chương

22 chương

11 chương

4 chương

3 chương

72 chương

17 chương
Đây là thể truyện có nhân vật chính vì một lý do nào đó mà được sống lại sau khi chết đi, thể loại này thường kết hợp với thể loại xuyên không.