Truyện Trọng Sinh

7 chương

51 chương

10 chương

10 chương

4 chương

20 chương

17 chương

14 chương

0 chương

121 chương

35 chương

111 chương
Đây là thể truyện có nhân vật chính vì một lý do nào đó mà được sống lại sau khi chết đi, thể loại này thường kết hợp với thể loại xuyên không.