Truyện Trọng Sinh

3 chương

45 chương

6 chương

30 chương

50 chương

46 chương

3 chương

137 chương

285 chương

68 chương

246 chương

10 chương

119 chương

10 chương

24 chương

62 chương

7 chương

21 chương

39 chương
Đây là thể truyện có nhân vật chính vì một lý do nào đó mà được sống lại sau khi chết đi, thể loại này thường kết hợp với thể loại xuyên không.