Truyện Trọng Sinh

Vợ Ta Là Thánh Nữ

10 chương
Đế Vương - Lê Văn Cương

36 chương
Băng Phách Kinh Tâm

3 chương
Cố Chấp Mê Muội

44 chương
Đại Sư Huynh Vô Địch

10 chương
Hành Trình Truy Thê Của Cao Tổng

15 chương
Quyền Sủng Ngỗ Tác Y Phi

24 chương

3 chương

32 chương

10 chương

42 chương

24 chương

30 chương

3 chương

95 chương

7 chương

137 chương

4 chương

14 chương

8 chương
Đây là thể truyện có nhân vật chính vì một lý do nào đó mà được sống lại sau khi chết đi, thể loại này thường kết hợp với thể loại xuyên không.