Truyện Trọng Sinh

65 chương

69 chương

142 chương

35 chương

85 chương

37 chương

14 chương

25 chương

11 chương

4 chương

3 chương

74 chương

35 chương

208 chương

76 chương

21 chương

380 chương
Đây là thể truyện có nhân vật chính vì một lý do nào đó mà được sống lại sau khi chết đi, thể loại này thường kết hợp với thể loại xuyên không.