Truyện Trọng Sinh

[BHTT] Mưa Và Sấm

8 chương
Sau Khi Người Chồng Cặn Bã Trọng Sinh

29 chương
Vắt Chanh Tưởng Bỏ Vỏ

54 chương
Bạch Nguyệt Quang Nàng Táp Lại Mỹ

5 chương

51 chương

3 chương

241 chương

70 chương

13 chương

63 chương

23 chương

82 chương

50 chương

81 chương

3 chương
Đây là thể truyện có nhân vật chính vì một lý do nào đó mà được sống lại sau khi chết đi, thể loại này thường kết hợp với thể loại xuyên không.