Truyện Trọng Sinh

115 chương

119 chương

10 chương

105 chương

14 chương

45 chương

127 chương

51 chương

41 chương

91 chương

57 chương

82 chương

70 chương

11 chương

39 chương

59 chương

25 chương

151 chương

42 chương
Đây là thể truyện có nhân vật chính vì một lý do nào đó mà được sống lại sau khi chết đi, thể loại này thường kết hợp với thể loại xuyên không.