Truyện Trọng Sinh

5 chương

51 chương

3 chương

241 chương

70 chương

13 chương

63 chương

23 chương

82 chương

50 chương

81 chương

3 chương

137 chương

370 chương

68 chương
Đây là thể truyện có nhân vật chính vì một lý do nào đó mà được sống lại sau khi chết đi, thể loại này thường kết hợp với thể loại xuyên không.