Truyện Trọng Sinh

Thủ Phụ Sủng Thê

110 chương
Không Phải Duy Nhất

8 chương
Sau Khi Ly Hôn Với Nữ Thần

59 chương
Trùng Sinh: Tôi Là Bạch Liên Hoa

58 chương
Thần Y Tái Sinh

56 chương
A Kiều Trùng Sinh

11 chương
Ảnh Đế Bá Đạo Một Mực Cưng Chiều

57 chương

103 chương

15 chương

42 chương

152 chương

8 chương

4 chương

69 chương

15 chương

58 chương

5 chương
Đây là thể truyện có nhân vật chính vì một lý do nào đó mà được sống lại sau khi chết đi, thể loại này thường kết hợp với thể loại xuyên không.