Truyện Trọng Sinh

Mạt Thế Song Trùng Sinh

29 chương
Báo Thù Độc Liên Hoa

48 chương
Cuộc Phản Công Của Fan Não Tàn

8 chương
Nữ Thần Nàng Sống Lại

29 chương
Chuế Thê Muốn Hoà Ly

15 chương

12 chương

45 chương

74 chương

554 chương

82 chương

61 chương

70 chương

15 chương

14 chương

92 chương

56 chương

112 chương

130 chương

28 chương

59 chương
Đây là thể truyện có nhân vật chính vì một lý do nào đó mà được sống lại sau khi chết đi, thể loại này thường kết hợp với thể loại xuyên không.