Truyện Trọng Sinh

Trùng Sinh Vả Mặt: Được Chồng Dung Túng

66 chương
Trùng Sinh Kiều Thiên Ninh

92 chương
Quân Hoan Tỏa Kiều

17 chương
Trùng Sinh: Rồng Ở Đô Thị

49 chương
Gậy Ông Lại Đập Lưng Ông

16 chương
Oan Gia Hai Đời

32 chương

10 chương

76 chương

11 chương

44 chương

10 chương

15 chương

90 chương

3 chương

32 chương

10 chương

42 chương

49 chương

41 chương

3 chương
Đây là thể truyện có nhân vật chính vì một lý do nào đó mà được sống lại sau khi chết đi, thể loại này thường kết hợp với thể loại xuyên không.