Truyện Trọng Sinh

15 chương

5 chương

22 chương

87 chương

46 chương

81 chương

70 chương

115 chương

7 chương

116 chương

14 chương

7 chương

100 chương

130 chương

32 chương

12 chương

106 chương

169 chương

59 chương

24 chương

11 chương

70 chương

13 chương
Đây là thể truyện có nhân vật chính vì một lý do nào đó mà được sống lại sau khi chết đi, thể loại này thường kết hợp với thể loại xuyên không.