Truyện Khác

Nữ Vương Đồng Nát Ở Tinh Tế

153 chương
Ma Túy

31 chương
Tùy Đường Diễn Nghĩa

101 chương
Naruto, Hắc Hoá?!

98 chương
Viêm Ngữ

44 chương
Nam Giang

61 chương
Trước Khi Nhắm Mắt

44 chương
Tội Ác

50 chương

50 chương

56 chương

9 chương

94 chương

4 chương

25 chương

4 chương

3 chương

2 chương

8 chương

10 chương

6 chương

97 chương

55 chương
Những truyện không thuộc những thể loại đã có ở Truyện Full sẽ "được" nhét vào đây.