Truyện Khác

Chuyện Dưa Muối Nhà Blue Lock

5 chương
Tân Hôn Yến Nhĩ

16 chương
Tiền Vệ Hủy Diệt

27 chương
Ốc Đảo

13 chương
Nữ Vương Đồng Nát Ở Tinh Tế

193 chương
Ma Túy

31 chương
Tùy Đường Diễn Nghĩa

101 chương

98 chương

44 chương

61 chương

44 chương

50 chương

50 chương

56 chương

14 chương

94 chương

4 chương

26 chương

4 chương

3 chương

2 chương

8 chương
Những truyện không thuộc những thể loại đã có ở Truyện Full sẽ "được" nhét vào đây.