Khác hoàn (full)

Mình Yêu Nhau Đi

58 chương
Thoát Khỏi Trái Đất

88 chương
Chờ Khi Nỗi Nhớ Nở Hoa

59 chương
Sau Khi Xuyên Sách: Ta Gả Cho Bạo Quân Tàn Tật

131 chương
Rượu Chị Em

4 chương
Thiên Kim Giả Có Hệ Thống Trao Đổi

4 chương
Vệ Sĩ Của Em

4 chương
A Thư Của Mẹ

12 chương

13 chương

44 chương

98 chương

101 chương

50 chương

44 chương

61 chương

50 chương

56 chương

4 chương

2 chương

3 chương

10 chương

6 chương

97 chương

32 chương
Những truyện không thuộc những thể loại đã có ở Truyện Full sẽ "được" nhét vào đây.