Truyện Mạt Thế

Căn Cứ Nông Học Số Chín

36 chương
Thiếu Tá Giành Vợ

23 chương
Chân Ngắn Phi Thường

24 chương
Sau Cơn Mưa

43 chương
Mau Xuyên Ký Chủ Là Người Không Thể Trêu Vào

9 chương
Phù Hành Mạt Thế

18 chương
Nghe Nói Ta Là NPC

30 chương
Bông Hoa Thảm Họa

4 chương
Cuộc Sống Của Hai Người Ở Rừng Rậm

90 chương

62 chương

113 chương

29 chương

3 chương

4 chương

15 chương

449 chương

14 chương

348 chương

99 chương

61 chương

135 chương

54 chương
Là truyện có bối cảnh tận thế, thế giới bị sụp đổ và diệt vong vì những thảm họa.