Truyện Mạt Thế

Thành Phố Zombie

26 chương
Sổ Tay Nghịch Tập Của Nữ Phụ

10 chương
Bắt Tang Thi Về Làm Ruộng

36 chương
Tận Thế Đệ Nhất Công Hội

72 chương
Xuyên Qua Mạt Thế Mãi Mãi Là Nữ Phụ

38 chương
Chạy Trốn Khắp Địa Cầu

134 chương
Zombie Hãy Siết Chặt Áo Khoác Của Bạn

8 chương

131 chương

6 chương

101 chương

21 chương

204 chương

15 chương

0 chương

26 chương

3 chương

3 chương

10 chương
Là truyện có bối cảnh tận thế, thế giới bị sụp đổ và diệt vong vì những thảm họa.