Truyện Xuyên Không

Người Ấy Vu Quy

48 chương
Nhân Vật Chính Làm Người Ta Tránh Lui Chín Mươi Dặm

108 chương
Tôi Nhặt Được Nhóc Con Vai Ác

43 chương
Nếu Có Thể Không Yêu Chàng

12 chương
Tao Nhã Chính Là Sai

68 chương
Thiêu Thân Yêu Nghiệt

64 chương
Hoàng Cưới

70 chương
Cuộc Chiến Tranh Đoạt Của Nữ Phụ

85 chương
Trọng Sinh Phong Lưu Thiếu Gia

384 chương

679 chương

194 chương

90 chương

91 chương

170 chương

38 chương

34 chương

88 chương

82 chương

58 chương

11 chương
Xuyên Không, Xuyên Việt là thể loại nhân vật chính vì một lý do nào đó mà bị đưa đến sinh sống ở một không gian hay một khoảng thời gian khác.

Nhân vật chính có thể trực tiếp xuyên qua bằng thân xác mình hoặc sống lại bằng thân xác người khác.