Truyện Xuyên Không

Sau Khi Cứu Rỗi Ma Tôn

94 chương
Ánh Sao Ngang Trời

5 chương
Khoan Đã, Kịch Bản Này Tôi Biết

13 chương
Mùa Tuyết Tan: Ước Nguyện Đêm Sao Sau Mưa

24 chương
Vai Ác Yandere Của Tôi

4 chương
Cực Phẩm Đại Tiểu Thư

129 chương
Nuôi Dưỡng Nữ Phụ

4 chương
Nạn Nhân Tốt Nhất

4 chương
Tình Trong Ánh Mắt

40 chương

26 chương

74 chương

70 chương

29 chương

27 chương

29 chương

190 chương

6 chương

93 chương

28 chương
Xuyên Không, Xuyên Việt là thể loại nhân vật chính vì một lý do nào đó mà bị đưa đến sinh sống ở một không gian hay một khoảng thời gian khác.

Nhân vật chính có thể trực tiếp xuyên qua bằng thân xác mình hoặc sống lại bằng thân xác người khác.