Truyện Xuyên Không

Hậu Cung 3000 Mỹ Nam

6 chương
Ta Chỉ Là Luyện Khí Cảnh

9 chương
Nữ Phụ Chỉ Cầu Được Sống

34 chương
Ở Cổ Đại Làm Mỹ Nhân Dịu Dàng

58 chương
Mang Theo Hồ Đồ Hệ Thống Truy Nữ Hoàng

5 chương
Khi Ngốc Bức Xuyên Thành Pháo Hôi Nữ Phụ

3 chương

5 chương

41 chương

6 chương

16 chương

72 chương

32 chương

3 chương

32 chương

42 chương
Xuyên Không, Xuyên Việt là thể loại nhân vật chính vì một lý do nào đó mà bị đưa đến sinh sống ở một không gian hay một khoảng thời gian khác.

Nhân vật chính có thể trực tiếp xuyên qua bằng thân xác mình hoặc sống lại bằng thân xác người khác.