Truyện Xuyên Không

Dưới Những Dặm Mưa Sa

43 chương
Căn Cứ Nông Học Số Chín

36 chương
"Chạn Vương" Hoa Thanh Xứ

36 chương
Thiếu Tá Giành Vợ

23 chương
Thế Giới Nơi Ta Thuộc Về

6 chương
Chiến Thần Vương Gia Yêu Chiều Vương Phi

107 chương
Hồi Đáo Lê Triều

30 chương

4 chương

4 chương

10 chương

6 chương

4 chương

27 chương

3 chương

24 chương

30 chương

10 chương

15 chương

16 chương
Xuyên Không, Xuyên Việt là thể loại nhân vật chính vì một lý do nào đó mà bị đưa đến sinh sống ở một không gian hay một khoảng thời gian khác.

Nhân vật chính có thể trực tiếp xuyên qua bằng thân xác mình hoặc sống lại bằng thân xác người khác.