Truyện Xuyên Không

Cách Nuôi Dưỡng Bệnh Kiều

32 chương
Sau Khi Ly Hôn Với Nhân Vật Phản Diện

124 chương
Nam Chính À! Anh Phải Nghe Lời Em!

67 chương
Vương Phi Vạn Tuế

90 chương
Tôi Không Phải Là Nữ Chính

19 chương
Chú Định

48 chương
Khế Ước Nhân Duyên

37 chương
Chỉ Muốn Làm Nam Phụ Pháo Hôi!

61 chương

5 chương

92 chương

23 chương

80 chương

112 chương

154 chương

141 chương

65 chương

104 chương

52 chương

156 chương

98 chương

107 chương
Xuyên Không, Xuyên Việt là thể loại nhân vật chính vì một lý do nào đó mà bị đưa đến sinh sống ở một không gian hay một khoảng thời gian khác.

Nhân vật chính có thể trực tiếp xuyên qua bằng thân xác mình hoặc sống lại bằng thân xác người khác.