Truyện Xuyên Không

68 chương

3 chương

8 chương

11 chương

9 chương

50 chương

4 chương

12 chương

11 chương

74 chương

64 chương

129 chương

131 chương

34 chương

95 chương

51 chương

284 chương

108 chương
Xuyên Không, Xuyên Việt là thể loại nhân vật chính vì một lý do nào đó mà bị đưa đến sinh sống ở một không gian hay một khoảng thời gian khác.

Nhân vật chính có thể trực tiếp xuyên qua bằng thân xác mình hoặc sống lại bằng thân xác người khác.