Truyện Xuyên Không

Cô Vợ Từ Trên Trời Rơi Xuống

35 chương
Dấm Phu

61 chương
Luân Hãm Cưỡng Chế

7 chương
Nam Phụ Tâm Cơ Lỡ Thích Tôi Rồi

42 chương
Ta Là Nữ Phụ Hiền Lương

62 chương
Nữ Dược Sư

3 chương
Trở Lại Cố Đô

49 chương

116 chương

30 chương

38 chương

5 chương

9 chương

12 chương

84 chương

13 chương

253 chương
Xuyên Không, Xuyên Việt là thể loại nhân vật chính vì một lý do nào đó mà bị đưa đến sinh sống ở một không gian hay một khoảng thời gian khác.

Nhân vật chính có thể trực tiếp xuyên qua bằng thân xác mình hoặc sống lại bằng thân xác người khác.