Truyện Xuyên Không

Vị Ương

5 chương
Gọi Tên Anh Là Vì Sao Của Em

42 chương
Chung Quy Điền Cư

6 chương
Ngài Hoắc Em Yêu Anh

102 chương
Không Biết A Tỷ Là Nam Chính

11 chương
Từ Thôn Nữ Thành Phượng Hoàng

76 chương

37 chương

11 chương

4 chương

53 chương

57 chương

10 chương

25 chương

70 chương

57 chương

148 chương

63 chương

15 chương

62 chương

21 chương
Xuyên Không, Xuyên Việt là thể loại nhân vật chính vì một lý do nào đó mà bị đưa đến sinh sống ở một không gian hay một khoảng thời gian khác.

Nhân vật chính có thể trực tiếp xuyên qua bằng thân xác mình hoặc sống lại bằng thân xác người khác.