Đam Mỹ Sắc

Triêu Lộ Sanh Ca

23 chương
Khiếm Khuyết Hoàn Mỹ

12 chương
Ác Ma Quân Y

5 chương
Không Thể Chết Cũng Không Thể Diệt

7 chương
Điệu Valse Hoa Hồng Phương Nam

17 chương
Kế Hoạch Đè Nam Chủ

211 chương
Lồng Giam Hoàng Cung

87 chương
9527

0 chương
Bổn Vương Muốn Tạo Phản

26 chương

8 chương

25 chương

155 chương

123 chương

33 chương

22 chương

17 chương

85 chương

46 chương

9 chương

32 chương

41 chương

10 chương

3 chương

3 chương

22 chương

21 chương
Tổng hợp các bộ truyện đa mỹ H văn (thịt, sắc, 18+). Những bộ truyện này thường có yếu nhạy cảm, cân nhắc trước khi xem.