Đam Mỹ Sắc

Tuyết Đỉnh Cà Phê

5 chương
Tùy Tùng

22 chương
Đừng Sờ Tảng Đá Lung Tung

31 chương
Người Máy Ngốc Nghếch

7 chương
Xà Xâm

3 chương
Cuộc Liên Hôn Kỳ Lạ

24 chương
Tiểu Ác Ma

18 chương
Nếu Ngày Mai Đến

27 chương
Triêu Lộ Sanh Ca

23 chương
Khiếm Khuyết Hoàn Mỹ

12 chương

5 chương

7 chương

17 chương

211 chương

87 chương

0 chương

26 chương

8 chương

25 chương

155 chương

123 chương

33 chương

22 chương

17 chương

85 chương

46 chương

9 chương
Tổng hợp các bộ truyện đa mỹ H văn (thịt, sắc, 18+). Những bộ truyện này thường có yếu nhạy cảm, cân nhắc trước khi xem.