Đam Mỹ Sắc

Để Ý Tôi Đi Mà

128 chương
Dạ Oanh

25 chương
Trộm Sữa Uống

15 chương
Người Thành Thật O Và Chồng Cũ A

22 chương
Honey

25 chương
Khát Khao Khôn Cùng

29 chương
Tra Công Muốn Chết Theo Tôi

40 chương
Câu Dẫn

6 chương
Có Một Dị Tộc Giữa Các Cậu

93 chương
Xuất Môn Ước Pháo Quên Mang Điểu

14 chương

5 chương

22 chương

31 chương

7 chương

3 chương

24 chương

18 chương

27 chương

23 chương

12 chương

5 chương

7 chương

17 chương

211 chương

87 chương

0 chương

26 chương
Tổng hợp các bộ truyện đa mỹ H văn (thịt, sắc, 18+). Những bộ truyện này thường có yếu nhạy cảm, cân nhắc trước khi xem.