Đam Mỹ Sắc

Honey

25 chương
Khát Khao Khôn Cùng

29 chương
Tra Công Muốn Chết Theo Tôi

40 chương
Câu Dẫn

6 chương
Có Một Dị Tộc Giữa Các Cậu

93 chương
Xuất Môn Ước Pháo Quên Mang Điểu

14 chương
Tuyết Đỉnh Cà Phê

5 chương
Tùy Tùng

22 chương
Đừng Sờ Tảng Đá Lung Tung

31 chương

7 chương

3 chương

24 chương

18 chương

27 chương

23 chương

12 chương

5 chương

7 chương

17 chương

211 chương

87 chương

0 chương

26 chương

8 chương

25 chương

155 chương
Tổng hợp các bộ truyện đa mỹ H văn (thịt, sắc, 18+). Những bộ truyện này thường có yếu nhạy cảm, cân nhắc trước khi xem.