[HP] Đốn Gục Xà Tổ

12 chương
[HP] [Snarry] Thói Quen Nhỏ

3 chương
[HP/TomHar] Trường Sinh Linh Giá

145 chương
[HP][Snarry] Đen Và Trắng

3 chương
[HP][VolHar] Mr. Riddle & Mr. Riddle

4 chương
[Harry Potter] Trò Đùa Dai Của Harry

13 chương
[HP] Ta Là Duy Nhất

11 chương
[Harry Potter] Khi Giáo Sư Xuyên Thành Harry

21 chương

7 chương

11 chương

14 chương

7 chương

11 chương

5 chương

12 chương

17 chương

85 chương

6 chương

149 chương