[BJYX] Hoàng Hôn & Rượu Vang

31 chương
[BJYX] Tình Yêu Thời Nằm Vùng

4 chương
[BJYX|Doãn Ngôn] Quan Sơn Tửu

45 chương
[BJYX] Khách Quý

6 chương
[BJYX] ABO Chi Cưỡng Chế Thụ Thai

45 chương
[BJYX] Đoá Nhài Nhỏ

10 chương
[BJYX] Gió Mặt Trời

27 chương
[BJYX] Phố Thiệp Hồng Và Anh

4 chương
[BJYX] Ngàn Chén Không Say

52 chương
[BJYX] One Inch Closer

19 chương

2 chương

16 chương

16 chương

36 chương

20 chương

25 chương

23 chương

20 chương

3 chương

10 chương

24 chương

15 chương

32 chương

64 chương

4 chương
Tổng hợp những bộ truyện, fanfic hay về couple Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến (BJYX).