Hồ Điệp Xuyên Hoa

82 chương
Bạn Gái "Hờ" Của Giám Đốc Mặc

45 chương
Tiểu Tình Nhân

37 chương
Hôm Nay Tổng Tài Lại Sủng Tôi

47 chương
Hình Chiến

56 chương
Định Mệnh Đời Anh

38 chương
Vòng Tay Của Ác Ma

50 chương

4 chương

36 chương

65 chương

19 chương

56 chương

25 chương

4 chương

23 chương

80 chương

123 chương

35 chương

65 chương

49 chương

17 chương
Tổng hợp các bộ truyện ngôn tình sắc (Thịt, H, 18+). Những bộ truyện này thường có yếu nhạy cảm, cân nhắc trước khi xem.