Vợ Nuôi 2: Mãi Cuồng Si

62 chương
Ngây Thơ Khó Cưỡng

63 chương
Nhắm Mắt, Chạm Môi Anh

50 chương
Tấc Tấc Nhung Nhớ

9 chương
Hôn Nhân Là Ngục Tù

48 chương

60 chương

89 chương

62 chương

55 chương

24 chương

45 chương

52 chương

102 chương

64 chương

86 chương

21 chương

36 chương

178 chương

90 chương
Tổng hợp các bộ truyện ngôn tình sắc (Thịt, H, 18+). Những bộ truyện này thường có yếu nhạy cảm, cân nhắc trước khi xem.