Thế Thân Hôm Nay Cũng Mệt Rồi

20 chương
Dưới Mái Hiên

101 chương
Ân Ái Không Buông

68 chương
Thanh Xuân Của Tôi Đó

60 chương
Có Một Con Rồng

45 chương
Mưa Bụi Thượng Hải

60 chương
Chăn Gối Đêm Xuân

5 chương

45 chương

66 chương

69 chương

33 chương

82 chương

158 chương

19 chương

57 chương

7 chương

2071 chương
Tổng hợp các bộ truyện ngôn tình sắc (Thịt, H, 18+). Những bộ truyện này thường có yếu nhạy cảm, cân nhắc trước khi xem.