96 chương

64 chương

130 chương

72 chương

319 chương

330 chương

235 chương

69 chương

42 chương

26 chương

48 chương

61 chương

38 chương

320 chương
Tổng hợp những bộ ngôn tình tổng tài (hay còn gọi là tổng giám đốc) hay nhất. Ngôn tình tổng tài là thể loại truyện ngôn tình có nhân vật chính là tổng tài (tổng giám đốc) đứng đầu một công ty hay một tập đoàn tài chính, nổi tiếng về độ giàu có và đẹp trai, là thần tượng của nhiều nhân vật nữ.