Dấu Vết Của Quá Khứ

39 chương
Yến Yến Chi Dao

14 chương
Đích Nữ Trọng Sinh

36 chương
Sau Khi Trọng Sinh, Ta Thay Đổi Phò Mã

9 chương
Thiên Hạ Nợ Ta

18 chương
Phu Quân Về Cùng Ta

11 chương
Cô Vợ Bé Nhỏ Của Cố Viễn Thần

27 chương

5 chương

11 chương

11 chương

5 chương

8 chương

7 chương

7 chương

8 chương

55 chương

78 chương

7 chương

31 chương

6 chương

191 chương

25 chương
Tổng hợp những bộ ngôn tình trọng sinh (sống lại) hay nhất. Ngôn tình trọng sinh là thể loại truyện có nhân vật chính trọng sinh sống lại, trở ngược lại về thời gian trước khi chết (qua đời), làm lại cuộc đời một lần nữa.