Vĩ Cầm Trong Sương

15 chương
Tẫn Hoan Nhan

19 chương
Anh Mãi Là Đường Về Của Em

142 chương
Hoàng Đế Bệ Hạ Hắc Hoá

83 chương
Bốn Lần Gả

109 chương
Vị Của Anh

30 chương
Hoàng Đường - Tắc Mộ

26 chương
Dục Hỏa Trùng Sinh, Ta Phải Là Ác Nữ!

41 chương
Dấm Phu

61 chương
Tiền Duyên Như Mộng, Hẹn Ước Chung Thân

27 chương

36 chương

61 chương

9 chương

8 chương

217 chương

48 chương
Tổng hợp những bộ ngôn tình trọng sinh (sống lại) hay nhất. Ngôn tình trọng sinh là thể loại truyện có nhân vật chính trọng sinh sống lại, trở ngược lại về thời gian trước khi chết (qua đời), làm lại cuộc đời một lần nữa.