Nhắm Mắt Vẫn Thấy Anh

42 chương
Cách Nuôi Dưỡng Bệnh Kiều

32 chương
Tôi Không Phải Là Nữ Chính

19 chương
Tam Thế Duyên

145 chương
Sau Khi Nữ Chính Tỉnh Lại

104 chương
Sống Lại Khi Mới Vừa Nhập Chức

384 chương

156 chương

9 chương

93 chương

156 chương

7 chương

52 chương

81 chương

8 chương

107 chương

125 chương

7 chương

3 chương

5 chương

106 chương
Tổng hợp những bộ ngôn tình trọng sinh (sống lại) hay nhất. Ngôn tình trọng sinh là thể loại truyện có nhân vật chính trọng sinh sống lại, trở ngược lại về thời gian trước khi chết (qua đời), làm lại cuộc đời một lần nữa.