Sự Trả Thù Của Lệ Phu Nhân

27 chương
Kế Hoạch Cứu Vớt Cô Chủ

5 chương
Tranh Diên

3 chương
[Ngôn Tình] Đổi Mệnh

5 chương
Cứu Vớt Thiếu Niên Tài Hoa Bạc Mệnh

114 chương
Tuyết Nguyệt Chi Vân

30 chương
Cố Chấp Trong Lòng Anh

67 chương
Trở Lại

43 chương
Quân Hôn Thiên Ý: Khắc Tình Vào Tim

70 chương

88 chương

12 chương

4 chương

121 chương

4 chương

110 chương

70 chương

4 chương

4 chương

16 chương

88 chương

49 chương

40 chương

7 chương

57 chương
Tổng hợp những bộ ngôn tình trọng sinh (sống lại) hay nhất. Ngôn tình trọng sinh là thể loại truyện có nhân vật chính trọng sinh sống lại, trở ngược lại về thời gian trước khi chết (qua đời), làm lại cuộc đời một lần nữa.