Liễm Nghiễm Hoa Mộng

21 chương
Hưu Thư - Mộ Dục Sâm Ca

41 chương
Sau Khi Cứu Rỗi Ma Tôn

94 chương
Ánh Sao Ngang Trời

5 chương
Phược Nguyệt

4 chương
Thành Xuân Thảo Mộc Châm

6 chương
Một Kiếp Nghiệt Duyên

33 chương
Vô Quan Phong Nguyệt

2 chương
Hận Nam Châu

5 chương

5 chương

16 chương

36 chương

5 chương

34 chương

4 chương

35 chương

31 chương

3 chương

4 chương

3 chương

38 chương

3 chương
Tổng hợp những bộ ngôn tình cổ đại hay nhất. Ngôn tình cổ đại là thể loại truyện ngôn tình có bối cảnh thời cổ đại, hầu hết là thuộc thời kỳ phong kiến.