Hoàng Hậu Chỉ Muốn Sống Sót

17 chương
Xuyên Không: Chồng Vương Gia Khó Bỏ

103 chương

5 chương

9 chương

22 chương

33 chương

15 chương

10 chương

14 chương

4 chương

3 chương

3 chương

8 chương

7 chương

10 chương
Tổng hợp những bộ ngôn tình cổ đại hay nhất. Ngôn tình cổ đại là thể loại truyện ngôn tình có bối cảnh thời cổ đại, hầu hết là thuộc thời kỳ phong kiến.