Tế Tác

5 chương
Tư Vô Trần

6 chương
Mẫn Hoa Tâm

25 chương
Buổi Ngẫu Gặp Mưa Rả Rích Giăng

5 chương
Hệ Thống Ngược Tra Nam

35 chương
Hoa Đào Rụng Rơi

16 chương
Trâm Cài Tóc Mỹ Nhân

3 chương

5 chương

5 chương

9 chương

9 chương

125 chương

31 chương

60 chương

4 chương

34 chương

25 chương

56 chương

37 chương

37 chương
Tổng hợp những bộ ngôn tình cổ đại hay nhất. Ngôn tình cổ đại là thể loại truyện ngôn tình có bối cảnh thời cổ đại, hầu hết là thuộc thời kỳ phong kiến.