Hoa Trong Gương, Trăng Dưới Nước

3 chương
Quỷ Tân Nương

89 chương
Chiến Thần Vương Gia Yêu Chiều Vương Phi

107 chương
Hồi Đáo Lê Triều

30 chương
Mỹ Nhân Nói Dối

4 chương
Vu Quân Ly Tuyết

27 chương
Mùa Hoa Rơi Lại Gặp Chàng

9 chương
Công Chúa, Dũng Sĩ Và Rồng

4 chương

10 chương

5 chương

22 chương

24 chương

93 chương

134 chương

41 chương

17 chương

6 chương

5 chương

7 chương

18 chương

28 chương

11 chương

7 chương

5 chương
Tổng hợp những bộ ngôn tình cổ đại hay nhất. Ngôn tình cổ đại là thể loại truyện ngôn tình có bối cảnh thời cổ đại, hầu hết là thuộc thời kỳ phong kiến.