Tới Nơi Có Chàng

3 chương
Sổ Tay Phá Huỷ Cốt Truyện "Mary Sue"

159 chương
Nữ Phụ Phản Công Ngược Tâm Tra Nam

60 chương
Phương Gia Tiểu Trà Quán

10 chương
Mật Mã Công Lược

8 chương
Bố Mẹ Thanh Bắc Của Tôi

9 chương
Thê Tử

7 chương
Khi Tôi Xuyên Vào Truyện Tổng Tài

10 chương
Vương Phi Tiểu Bổ Khoái

49 chương
Từ Tu Chân Giới Đến Thập Niên 70

17 chương

4 chương

9 chương

9 chương

4 chương

4 chương

105 chương

3 chương

7 chương

4 chương

5 chương
Tổng hợp những bộ ngôn tình xuyên không hay nhất. Ngôn tình xuyên không là thể loại truyện ngôn tình có nhân vật chính xuyên đến một khoảng không, thời gian khác, phát sinh nhiều tình tiết mới lạ khi hai nền văn hóa giao thoa.