Dưới Những Dặm Mưa Sa

43 chương
Căn Cứ Nông Học Số Chín

36 chương
Thiếu Tá Giành Vợ

23 chương
Thế Giới Nơi Ta Thuộc Về

6 chương
Chiến Thần Vương Gia Yêu Chiều Vương Phi

107 chương
Hồi Đáo Lê Triều

30 chương
Mỹ Nhân Nói Dối

4 chương

4 chương

10 chương

6 chương

4 chương

27 chương

3 chương

24 chương

30 chương

35 chương

61 chương

7 chương

42 chương

62 chương
Tổng hợp những bộ ngôn tình xuyên không hay nhất. Ngôn tình xuyên không là thể loại truyện ngôn tình có nhân vật chính xuyên đến một khoảng không, thời gian khác, phát sinh nhiều tình tiết mới lạ khi hai nền văn hóa giao thoa.