Em Chỉ Thích Mặt Của Anh

80 chương
Gả Cho Tội Thần

194 chương
Ta Dưỡng Thành Một Tiểu Zombie Bá Đạo

74 chương
Hơi Tàn

26 chương
Nhắm Mắt Vẫn Thấy Anh

42 chương
Quá Mức Cố Chấp

67 chương
Thiên Di

175 chương

63 chương

88 chương

79 chương

82 chương

64 chương

11 chương

82 chương

101 chương

10 chương

124 chương

60 chương

9 chương

154 chương

94 chương

76 chương
Tổng hợp những bộ ngôn tình sủng. Ngôn tình sủng là thể loại truyện ngôn tình có tình tiết ngọt ngào, nhân vật chính được một nửa của mình quan tâm và chiều chuộng hết mình.