Truyện Nữ Phụ

Thiêu Thân Yêu Nghiệt

64 chương
Cuộc Chiến Tranh Đoạt Của Nữ Phụ

85 chương
Tổng Tài, Làm Phản Diện Phải Ngoan

82 chương
Sau Khi Ly Hôn Với Nhân Vật Phản Diện

124 chương
Mỗi Đêm Đều Mơ Thấy Thái Tử Khi Còn Nhỏ

98 chương
Phế Hậu Xoay Người Ký

156 chương
Nữ Phụ, Hôm Nay Phải Rời Đi

9 chương

106 chương

7 chương

58 chương

60 chương

31 chương

22 chương

10 chương

21 chương

15 chương

5 chương
Truyện kể về nhân vật chính là... nữ phụ trong các tiểu thuyết.