Truyện Nữ Phụ

Lễ Vật Của Thần Linh

7 chương
Không Biết A Tỷ Là Nam Chính

9 chương
Thập Niên 70: Cô Em Chồng Cực Phẩm

18 chương
Làm Thím Của Nữ Chính

40 chương
Làm Nũng - An Diệ

63 chương

18 chương

14 chương

16 chương

9 chương

36 chương

45 chương

108 chương

21 chương

63 chương

29 chương
Truyện kể về nhân vật chính là... nữ phụ trong các tiểu thuyết.