Truyện mới cập nhật

Cùng Trời Với Thú

461 chương
Cặn Bã Hoàn Lương

66 chương
Nữ Phụ Hào Môn Muốn Từ Hôn

32 chương
Sau Khi Yêu Đương Qua Mạng Với Sếp Sòng

66 chương
Đơn Hướng Thông Hành

17 chương
Xin Chào, Dịu Dàng

40 chương
Bất Công

34 chương

44 chương

9 chương

8 chương

46 chương

36 chương

191 chương

156 chương

49 chương

56 chương

143 chương

150 chương

107 chương

91 chương
Danh sách truyện chữ được cập nhật (vừa ra mắt, thêm chương mới, sửa nội dung,..) gần đây.