Truyện mới cập nhật

Không Được Ngấp Nghé Hệ Thống Xinh Đẹp

73 chương
Khoá Lấy Chân Tình

37 chương
Hình Như Tôi Đang Bị Theo Dõi

34 chương
Làm Bố Tuổi 20

38 chương
Cô Ấy Đã Cho Quá Nhiều

47 chương
Đồng Truỵ

27 chương

47 chương

101 chương

160 chương

54 chương

50 chương

36 chương

179 chương

133 chương

28 chương

58 chương

12 chương

14 chương
Danh sách truyện chữ được cập nhật (vừa ra mắt, thêm chương mới, sửa nội dung,..) gần đây.