Truyện mới cập nhật

[BHTT] Tim Đập Thình Thịch

63 chương
Sao Em Đỏ Mặt Rồi

42 chương
Hoàng Hôn Sa Trên Utopia

46 chương
Nương Nương Nàng Không Muốn Cung Đấu

102 chương
Tiểu Thiên Nga

42 chương
Người Cá Medusa

112 chương
Nghề Đóng Vai Phản Diện

49 chương
Vùng Đất Tự Do

292 chương
Dâng Trào

67 chương

10 chương

105 chương

82 chương

70 chương

905 chương

122 chương

94 chương

56 chương

86 chương

93 chương

34 chương
Danh sách truyện chữ được cập nhật (vừa ra mắt, thêm chương mới, sửa nội dung,..) gần đây.