Truyện mới cập nhật

Lưu Hương

106 chương
Mạnh Như Ký

38 chương
Đầu Ngón Tay Ấm Áp

12 chương
Giữa Vườn Xanh Có Một Quả Chanh

27 chương
Hoàng Đường - Tắc Mộ

26 chương
Nụ Hôn Cháy Bỏng

5 chương
Ai Đó Cứu Tui Với

68 chương
Phù Hành Mạt Thế

18 chương

11 chương

22 chương

397 chương

68 chương

76 chương

273 chương

50 chương

70 chương

47 chương

25 chương

253 chương

29 chương
Danh sách truyện chữ được cập nhật (vừa ra mắt, thêm chương mới, sửa nội dung,..) gần đây.