Truyện mới cập nhật

Cùng Trưởng Quan AA Luyến

28 chương
Vùng Đất Tự Do

65 chương
Hoa Kiều

49 chương
Thay Thế: Người Anh Yêu Không Phải Tôi!

26 chương
Ôn Nhu Ái Nhân

30 chương
Sống Sót Tại Mạt Thế

91 chương
Pháp Mệnh Thiên Tôn

140 chương

2733 chương

31 chương

30 chương

43 chương

39 chương

434 chương

10 chương

54 chương

72 chương

109 chương

11 chương

48 chương

29 chương

66 chương
Danh sách truyện chữ được cập nhật (vừa ra mắt, thêm chương mới, sửa nội dung,..) gần đây.