Truyện mới cập nhật

Độc Chiếm Thâm Tình

15 chương
Âm Quan Minh Thê

269 chương
Nhà Nơi Trấn Nhỏ

20 chương
Cùng Trưởng Quan AA Luyến

52 chương
Cô Gái Ngốc, Tôi Yêu Em

50 chương
Quỷ Vương Cuồng Vợ

35 chương
Yêu Em Nhiều Đến Thế

49 chương

42 chương

77 chương

50 chương

59 chương

62 chương

33 chương

25 chương

63 chương

30 chương

38 chương

510 chương

35 chương

980 chương

70 chương

118 chương
Danh sách truyện chữ được cập nhật (vừa ra mắt, thêm chương mới, sửa nội dung,..) gần đây.