Truyện mới cập nhật

Tôi Chuyển Nhượng Luôn Cả Bản Thân

16 chương
Vệ Gia Nữ

8 chương
Cổ Thiên Nga

55 chương
Hắn Đang Vờ Sợ Hãi

108 chương

75 chương

80 chương

50 chương

108 chương

41 chương

19 chương

48 chương

99 chương

7 chương

5 chương

34 chương

61 chương

46 chương

12 chương
Danh sách truyện chữ được cập nhật (vừa ra mắt, thêm chương mới, sửa nội dung,..) gần đây.