Truyện mới cập nhật

Pháo Hôi Thụ Xin Đừng Trà Xanh

25 chương
[Đam Mỹ] Cam Tâm Tình Nguyện

18 chương
Trò Chơi Hướng Dẫn Tiểu Bạch Liên Câu Cá

7 chương
Sơn Gian Tứ Thực

38 chương
Mùa Hè Ấy, Chúng Ta Chia Tay Nhau

67 chương
Bị Trúc Mã Enigma Lừa Hôn

17 chương

154 chương

104 chương

2158 chương

139 chương

41 chương

29 chương

83 chương

78 chương

102 chương

61 chương

60 chương

101 chương

15 chương

265 chương

86 chương

49 chương
Danh sách truyện chữ được cập nhật (vừa ra mắt, thêm chương mới, sửa nội dung,..) gần đây.