Truyện mới cập nhật

Người Giấy

55 chương
Nam Ai

29 chương
Ái Tình Quy Hoa Cục

85 chương
Tranh Nghi

19 chương
Cấm Đình

200 chương
Trà Hoa Nhài

22 chương
Học Tỷ Hình Như Thích Tôi

11 chương
Hoàng Hôn Sa Trên Utopia

22 chương

65 chương

51 chương

35 chương

10 chương

55 chương

40 chương

65 chương

39 chương

27 chương

73 chương

42 chương

71 chương

30 chương
Danh sách truyện chữ được cập nhật (vừa ra mắt, thêm chương mới, sửa nội dung,..) gần đây.