Truyện mới cập nhật

Mộng Tưởng

29 chương
Truy Sát

34 chương
Xin Hãy Bên Anh Lần Nữa

52 chương
Hệ Thống Nghịch Tập Của Nữ Phụ

85 chương
Nơi Nào Cũng Là Anh

57 chương
Tiêu Chuẩn Dựng Vợ Gả Chồng

39 chương

52 chương

76 chương

41 chương

96 chương

17 chương

22 chương

111 chương

82 chương

71 chương

93 chương

15 chương
Danh sách truyện chữ được cập nhật (vừa ra mắt, thêm chương mới, sửa nội dung,..) gần đây.