Truyện mới cập nhật

Người Khác Là Vực Sâu

66 chương
Kẹo Thủy Tinh

77 chương
Thỏ Con! Yêu Đương Nhé

91 chương
Dũng Sĩ Và Ma Pháp Sư

56 chương
Tôi Là Đệ Tử Sát Thủ Bí Ẩn

45 chương
Anh Là Biển, Em Là Trăng

96 chương

177 chương

52 chương

51 chương

58 chương

31 chương

59 chương

87 chương

21 chương

37 chương

39 chương

32 chương

280 chương

50 chương

63 chương
Danh sách truyện chữ được cập nhật (vừa ra mắt, thêm chương mới, sửa nội dung,..) gần đây.