Truyện mới cập nhật

Yêu Phải Tổng Tài Ác Ma

91 chương
Trêu Chọc Hôn Nhân

21 chương
Chưởng Hoan

14 chương
Gả Cho Ba Của Bạn Trai Cũ

64 chương
[BHTT] Đế Sư

81 chương

16 chương

89 chương

111 chương

47 chương

9 chương

1828 chương

18 chương

61 chương
Danh sách truyện chữ được cập nhật (vừa ra mắt, thêm chương mới, sửa nội dung,..) gần đây.