Truyện Đô Thị

Mối Quan Hệ Cưỡng Ép

38 chương
Đợi Mùa Phượng Nở

40 chương
Gió Xuân Giấu Tình

5 chương
Vợ Ơi! Em Đi Đâu

9 chương
Xuyên Đến Năm 70 Gả Đầu Bếp

11 chương
Nụ Cười Của Nàng Tựa Nắng Mai

12 chương

12 chương

57 chương

7 chương

22 chương

29 chương

23 chương

64 chương

114 chương

6 chương

48 chương

17 chương

37 chương

96 chương

20 chương

55 chương
Những truyện có nội dung chủ yếu diễn ra trong môi trường đô thị hiện đại.