Truyện Đô Thị

Hãy Để Em Làm Vợ Cô

30 chương
Thân Chủ Tôi Là Người Tình

25 chương
Mẹ Xấu Xí, Không Cần Tự Ti

55 chương
Vệ Sĩ Của Em

4 chương
Ta Minh Hôn Với Tú Tài Đã Chết

8 chương
Đếm Ngược Thời Gian Tử Vong

4 chương
Thừa Hoan Ký

20 chương
Thế Thân Hôm Nay Cũng Mệt Rồi

20 chương

95 chương

3 chương

3 chương

160 chương

17 chương

70 chương

70 chương

197 chương

100 chương

35 chương

103 chương

100 chương

69 chương
Những truyện có nội dung chủ yếu diễn ra trong môi trường đô thị hiện đại.