Truyện Đô Thị

Cô Vợ Sát Thủ Bình Tĩnh Lại Chút

127 chương
Tình Yêu Của Cô Nàng Bá Đạo

24 chương
Đôi Môi Anh Đào

12 chương
Vương Tổng, Độc Chiếm Kiều Thê!

39 chương
Thần Vương Lệnh

180 chương

130 chương

12 chương

13 chương

5 chương

75 chương

20 chương

8 chương

91 chương

7 chương

8 chương

173 chương

34 chương

106 chương

100 chương
Những truyện có nội dung chủ yếu diễn ra trong môi trường đô thị hiện đại.