Truyện Đô Thị

Fans Đều Muốn Tôi Công Khai

57 chương
Ông Xã Thực Tập

40 chương
Tiểu Bảo Bối Của Ilen

75 chương
Nữ Chính Ngây Ngô! Đừng Làm Liều!

63 chương
Nam Chính À! Anh Phải Nghe Lời Em!

67 chương
Lỡ Yêu Em Rồi

31 chương
Muốn Dùng Đúng Cách Để Yêu Anh

54 chương
Chuyện Cũ Của Tôi Không Có Tôi

6 chương
Truyện Cổ Tích Dung Tục

83 chương
Không Để Em Làm Vợ Thằng Khác

60 chương

65 chương

93 chương

44 chương

32 chương

60 chương

85 chương

72 chương

44 chương

114 chương

49 chương

38 chương

94 chương

74 chương

62 chương

4 chương
Những truyện có nội dung chủ yếu diễn ra trong môi trường đô thị hiện đại.