Truyện Đô Thị

Nhân Tình

152 chương
Niệm Vãn Thành Yên

9 chương
Ngày Ấy Đà Lạt Có Cậu

2 chương
Truy Sát

34 chương
Tổng Tài Yêu Hai Người

44 chương
Song Sinh Hoán Đổi: Ngọt Ngào Riêng Em

43 chương
Anh Ấy Là Sao Trên Trời

7 chương
Chấp Nhận Lời Theo Đuổi

10 chương

16 chương

752 chương

43 chương

46 chương

44 chương

36 chương

79 chương

74 chương

15 chương

106 chương

4 chương

21 chương

3 chương
Những truyện có nội dung chủ yếu diễn ra trong môi trường đô thị hiện đại.