Truyện Đô Thị

Khâu Lại Hạnh Phúc

28 chương
Người Khác Là Vực Sâu

27 chương
Mùa Đông Này Có Anh

35 chương
Truỵ Hoan Trọng Nhặt

149 chương
Em, Anh Và Chúng Ta

105 chương
Những Nhà Nơi Hẻm Nhỏ

66 chương
Hóa Ra Tôi Là Đại Thiếu Gia

73 chương
Hãy Đến Hôn Em

49 chương
Mượn Hôn

68 chương

31 chương

31 chương

116 chương

28 chương

30 chương

12 chương

60 chương

77 chương

71 chương

14 chương

12 chương

14 chương

5 chương

5 chương

3 chương
Những truyện có nội dung chủ yếu diễn ra trong môi trường đô thị hiện đại.