Truyện Đô Thị

Cô Ấy Nói Yêu Mà Chỉ Muốn Ly Hôn!

40 chương
Em Thật Tốt

84 chương
Đuổi Theo Gió

4 chương
[Địa Sư Kiều Mặc Vũ] Lạc Trong Núi Ai Lao

14 chương
Ngài Hoắc Em Yêu Anh

102 chương
Tình Uyên

13 chương

30 chương

73 chương

62 chương

38 chương

60 chương

4 chương

41 chương

28 chương

29 chương

39 chương

5 chương

7 chương

6 chương

40 chương
Những truyện có nội dung chủ yếu diễn ra trong môi trường đô thị hiện đại.