Truyện Đô Thị

Kẹo Kim Cương

72 chương
Tư Ý Tinh Thần

14 chương
Xuyên Không Thành Đại Minh Tinh

112 chương
Cỗ Quan Tài

36 chương
Nhất Lộ

86 chương
36 Kế

57 chương
Nữ Thần Là Phải Đem Về Sủng

77 chương
Tổng Tài Ác Ma Và Cô Vợ Sát Thủ

105 chương

15 chương

25 chương

7 chương

8 chương

38 chương

76 chương

72 chương

104 chương

87 chương

91 chương

88 chương

8 chương

15 chương

104 chương

91 chương
Những truyện có nội dung chủ yếu diễn ra trong môi trường đô thị hiện đại.