Truyện Đô Thị

Cho Tôi Mượn Mười Năm

12 chương
Chiều Hư

6 chương
Sớm Tối

59 chương
Vừa Lúc Gặp Thời Gian Như Thành

144 chương
Tiến Một Bước Chính Là Hạnh Phúc

120 chương
Tiếng Dương Cầm

26 chương
Đầu Ngón Tay Ấm Áp

12 chương
Tân Hôn Yến Nhĩ

5 chương
Trời Còn Đổ Mưa, Em Chưa Quên Người

29 chương
Nghe Nói Cậu Muốn Chống Lại Tôi

6 chương

35 chương

100 chương

44 chương

30 chương

76 chương

12 chương

43 chương

53 chương

3 chương

12 chương

4 chương

44 chương

136 chương
Những truyện có nội dung chủ yếu diễn ra trong môi trường đô thị hiện đại.