Truyện Đô Thị

Matcha Và Yandere

5 chương
Chậm Rãi Động Lòng

78 chương
Em Còn Động Lòng Hơn Ánh Trăng

68 chương
Y Hướng Tình Thâm

8 chương
Bình Minh Trong Ánh Sáng Mắt Mơ

31 chương

20 chương

36 chương

10 chương

31 chương

4 chương

59 chương

100 chương

111 chương

4 chương

74 chương

10 chương

80 chương

26 chương

46 chương

9 chương

90 chương

84 chương
Những truyện có nội dung chủ yếu diễn ra trong môi trường đô thị hiện đại.