Truyện Đô Thị

Lửa Thu

56 chương
Phật Bài Cải Mệnh

5 chương
Tiểu Tiên Sinh

90 chương
Chuyện Tình Của Sở Đường

5 chương
Lời Hứa Đã Quên

5 chương
Drama Chốn Công Sở

5 chương
Một Ngôi Sao Sáng, Hai Ngôi Sáng Sao

60 chương
Gió Mùa Đông

19 chương

3 chương

5 chương

67 chương

39 chương

80 chương

58 chương

62 chương

9 chương

89 chương

4 chương

88 chương

106 chương

84 chương
Những truyện có nội dung chủ yếu diễn ra trong môi trường đô thị hiện đại.