Truyện Đô Thị

Phá Băng Áp Bách

65 chương
Manh Nữ Cùng Kỹ Nữ

64 chương
Làm Ta Yêu Ngươi

69 chương
Vậy Thì Ở Bên Nhau

5 chương
Tổng Tài, Làm Phản Diện Phải Ngoan

82 chương
Chấp Niệm Tương Ngộ

111 chương
Xuân Ấm

81 chương
Tô Hàng Hướng Nam

86 chương

98 chương

57 chương

54 chương

4 chương

75 chương

101 chương

72 chương

38 chương

39 chương

59 chương

65 chương

92 chương

8 chương

35 chương

41 chương

23 chương

104 chương
Những truyện có nội dung chủ yếu diễn ra trong môi trường đô thị hiện đại.