Truyện Đô Thị

Vãn Tinh - Xảo Khắc Lực A Hoa Điềm

5 chương
Tối Nay Đi Gặp Em

30 chương
Lily And Piggy

17 chương
Cô Nàng Nhiều Thịt

15 chương
Mộng Tưởng

29 chương
Cùng Cậu Đi Đến Tương Lai

71 chương
Biển Xanh Mang Em Trở Lại

7 chương
Người Bổ Khuyết

27 chương
Cọ Xát

22 chương
Sa Vào Lòng Anh

7 chương

12 chương

59 chương

21 chương

152 chương

9 chương

2 chương

34 chương

38 chương

37 chương

7 chương

10 chương

16 chương
Những truyện có nội dung chủ yếu diễn ra trong môi trường đô thị hiện đại.