Đô Thị hoàn (full)

Tìm Được Điều Đã Mất

5 chương
Ác Mộng Đều Sẽ Kết Thúc

6 chương
Về Chuyện Tổng Tài Bá Đạo OOC

6 chương
Quên Mất, Ta Đã Có Chồng

7 chương
Hạ Chí - Nhất Khối Tiểu Điềm Bính

8 chương
Sổ Tay Phá Huỷ Cốt Truyện "Mary Sue"

159 chương
Hoa Tàn

8 chương
Lần Thứ 7 Công Lược

9 chương

8 chương

46 chương

76 chương

16 chương

11 chương

6 chương

48 chương

8 chương

71 chương

6 chương

9 chương

83 chương

174 chương

12 chương

7 chương
Những truyện có nội dung chủ yếu diễn ra trong môi trường đô thị hiện đại.