Đô Thị hoàn (full)

Cô Gái Ngốc, Tôi Yêu Em

50 chương
Không Hẹn Mà Đến

25 chương
Nụ Hôn Cháy Bỏng

100 chương
Thuần Phục

79 chương
Trở Thành Ánh Trăng Sáng Của Vai Phản Diện Nhờ Gây Sự

103 chương
Rượu Gạo Hôn Hoa Hồng

61 chương
Ái Tình Dạt Dào

5 chương
Dưới Vẻ Bề Ngoài

110 chương
Về Người Tôi Yêu

79 chương
Nữ Phụ Ác Độc Là Một Bé Rồng

70 chương

63 chương

33 chương

25 chương

69 chương

42 chương

31 chương

10 chương

100 chương

59 chương

4 chương

138 chương

28 chương

32 chương

100 chương

63 chương
Những truyện có nội dung chủ yếu diễn ra trong môi trường đô thị hiện đại.