Đô Thị hoàn (full)

Tổng Tài “Ngang Hơn Cua”

12 chương
Ngoan, Đều Nghe Em

99 chương
Nếu Giây Phút Ấy Ta Không Gặp Nhau

32 chương
Văn Phòng Ẩn Hôn

155 chương
Cưng Chiều Vợ Yêu, Cầu Ôm Ôm

10 chương
Đưa Em Đến Hòn Đảo Của Anh

69 chương
Hơi Tàn

26 chương

64 chương

80 chương

28 chương

67 chương

7 chương

42 chương

38 chương

48 chương

66 chương

117 chương

80 chương

22 chương

13 chương

47 chương

63 chương

111 chương

82 chương

5 chương
Những truyện có nội dung chủ yếu diễn ra trong môi trường đô thị hiện đại.