Truyện Mỹ Thực

4 chương

5 chương

3 chương

6 chương

9 chương

30 chương

13 chương

12 chương

6 chương

18 chương

54 chương

11 chương

6 chương

47 chương

76 chương

246 chương

63 chương

98 chương

35 chương
Mỹ thực, chính là đồ ăn ngon và đẹp mắt. Truyện thể loại mỹ thực thường có nội dung xoay quanh các món ăn, quá trình chế biến và thưởng thức các loại mỹ vị.