Truyện Mỹ Thực

Thực Sắc

94 chương
Nâng Cốc Nói Chuyện Dưỡng Ngô

141 chương
Nữ Thần Là Phải Đem Về Sủng

77 chương
Chưởng Hoan

14 chương
A Lê

32 chương
Cuộc Sống Sau Khi Gả Cho Tên Gian Hùng

17 chương
Quý Phi Nhà Ta Muốn Mẫu Bằng Tử Quý

15 chương

22 chương

5 chương

3 chương

6 chương

9 chương

30 chương

13 chương

12 chương

6 chương

18 chương
Mỹ thực, chính là đồ ăn ngon và đẹp mắt. Truyện thể loại mỹ thực thường có nội dung xoay quanh các món ăn, quá trình chế biến và thưởng thức các loại mỹ vị.