Truyện Khoa Huyễn

Xâm Lấn

9 chương
Âm Nhân Tế

722 chương
Bắt Đầu Từ Boardgame

5 chương
Du Thuyền Tận Thế

9 chương
Thế Giới Song Song

6 chương
Tận Thế Chi Ma Chủng Hàng Lâm

48 chương
Người Bổ Khuyết

27 chương

8 chương

9 chương

130 chương

113 chương

193 chương

6 chương

4 chương

239 chương

449 chương

348 chương
Những bộ truyện có yếu tố khoa học bí ẩn.