Truyện Khoa Huyễn

Sổ Tay Nghịch Tập Của Nữ Phụ

10 chương
Bắt Tang Thi Về Làm Ruộng

36 chương
Ái Nhân Của Quái Vật

3 chương
Tận Thế Đệ Nhất Công Hội

72 chương
Thánh Vệ Giả

21 chương
Xuyên Nhanh: Trời Sinh Người Thắng

98 chương
Mạt Thế Triệu Hồi Sư Thâm Uyên

21 chương
Xâm Lấn

26 chương
Âm Nhân Tế

722 chương

5 chương

9 chương

6 chương

90 chương

27 chương

8 chương

9 chương

130 chương

113 chương

193 chương
Những bộ truyện có yếu tố khoa học bí ẩn.