Truyện Khoa Huyễn

Thế Thân AI Trúng Virus Chập Mạch

130 chương
Sổ Tay Nghịch Tập Của Nữ Phụ

10 chương
Bắt Tang Thi Về Làm Ruộng

36 chương
Ái Nhân Của Quái Vật

3 chương
Tận Thế Đệ Nhất Công Hội

72 chương
Thánh Vệ Giả

21 chương
Xuyên Nhanh: Trời Sinh Người Thắng

98 chương
Mạt Thế Triệu Hồi Sư Thâm Uyên

21 chương

27 chương

722 chương

5 chương

9 chương

6 chương

90 chương

27 chương

8 chương

9 chương

130 chương

113 chương
Những bộ truyện có yếu tố khoa học bí ẩn.