Truyện Khoa Huyễn

Người Bổ Khuyết

27 chương
Bác Mệnh Tư Thời

8 chương
Mau Xuyên Ký Chủ Là Người Không Thể Trêu Vào

9 chương
Cuộc Sống Của Hai Người Ở Rừng Rậm

90 chương
Tra Nữ Tiến Công

113 chương

168 chương

6 chương

4 chương

239 chương

449 chương

348 chương

99 chương

67 chương

118 chương

135 chương

679 chương
Những bộ truyện có yếu tố khoa học bí ẩn.