Truyện Khoa Huyễn

Đập Nồi Bán Sắt Đi Học

13 chương
Nữ Vương Khủng Bố

22 chương
Xuyên Nhanh: Tôi Là Đại Boss

129 chương
Luyện Ngục Trùng Sinh

20 chương
Quỷ Bí Thần Thám

3 chương
Thần Giới Đại Chiến

22 chương

11 chương

18 chương

159 chương

128 chương

61 chương

75 chương

173 chương

61 chương

400 chương

215 chương

22 chương

727 chương

27 chương

64 chương
Những bộ truyện có yếu tố khoa học bí ẩn.