Truyện Khoa Huyễn

Dược Sư Của Tinh Tế

11 chương
Chiến Cảnh Tội Ác

18 chương
Có Chuyện Muốn Nói Cho Ngươi

159 chương
Thời Không Lụi Tàn

128 chương
Khoa - Ma - Mộng Giới

61 chương
Tỉnh Mộng

32 chương
Xuyên Nhanh Đại Lão Nàng Luôn Ngụy Trang

173 chương
Mau Xuyên: Pháo Hôi Vả Mặt Công Lược

61 chương
Xuyên Nhanh: Nam Thần Hắc Hóa, Ôm Một Chút

400 chương

215 chương

22 chương

727 chương

27 chương

64 chương

213 chương

43 chương

17 chương

175 chương

308 chương

242 chương

325 chương

19 chương
Những bộ truyện có yếu tố khoa học bí ẩn.