Truyện Khoa Huyễn

Pokemon Master

103 chương
Livestream Siêu Kinh Dị

412 chương
Thiên Ẩn Chi Hoán

43 chương
Biến Dị Nhờ Virus

8 chương
Thần Cấp Triệu Hoán Sư

115 chương

54 chương

143 chương

120 chương

50 chương

108 chương

81 chương

110 chương

290 chương

6 chương

296 chương

180 chương

19 chương

6 chương

12 chương
Những bộ truyện có yếu tố khoa học bí ẩn.