Truyện Dị Giới

Linh Sát

144 chương
Trọng Sinh Phong Lưu Thiếu Gia

384 chương
Thiên Di

175 chương
Gả Cho Bệnh Kiều Ác Lang Xung Hỉ

154 chương
Thuần Hoá

26 chương
Ngạo Phong

61 chương

20 chương

216 chương

8 chương

18 chương

8 chương

12 chương

7 chương

3 chương

10 chương

110 chương

120 chương

7 chương
Trong truyện có xuất hiện những thế giới kỳ dị, khác với thế giới chúng ta đang sinh sống.