Truyện Dị Giới

Nhân Vật Phụ

65 chương
Anh Trai Nhân Vật Chính

86 chương
Hộc Châu Phu Nhân

17 chương
Hắc Tinh Đại Lục

82 chương
Này! Địa Phủ Ở Hướng Kia!

54 chương
Lưới Tình Nhân Thế, Hồ Yêu Tái Sinh

112 chương

49 chương

40 chương

69 chương

144 chương

384 chương

175 chương

154 chương

26 chương

63 chương

20 chương

265 chương
Trong truyện có xuất hiện những thế giới kỳ dị, khác với thế giới chúng ta đang sinh sống.