Truyện Dị Giới

Ta Là Nhân Vật Trùm Phản Diện

100 chương
Sát Thủ Quy Ẩn

70 chương
Vương Tôn Chiến Thần

252 chương
Căn Cứ Nông Học Số Chín

200 chương
Từ Nông Nô Đến Đại Lãnh Chúa

96 chương
Đến Thế Giới Khác Làm Thiên Tài

72 chương

45 chương

5 chương

4 chương

112 chương

48 chương

95 chương

10 chương

10 chương

419 chương

2238 chương

2806 chương

1433 chương

3 chương

85 chương

55 chương
Trong truyện có xuất hiện những thế giới kỳ dị, khác với thế giới chúng ta đang sinh sống.