Truyện Dị Giới

Đại Sư Huynh Vô Địch

10 chương
Sổ Tay Nghịch Tập Của Nữ Phụ

10 chương
Vùng Đất Tự Do

64 chương
Thiên Tài Tiên Đạo

1238 chương
Kiếm Vực Vô Địch

2806 chương
Ma Thần Trời Sinh

1433 chương
Quảng Trường Số 6

3 chương
Nhất Kiếm Thành Ma

73 chương

55 chương

8 chương

5 chương

944 chương

42 chương

30 chương

38 chương

10 chương

21 chương

24 chương

38 chương

4 chương

54 chương

42 chương

39 chương

175 chương
Trong truyện có xuất hiện những thế giới kỳ dị, khác với thế giới chúng ta đang sinh sống.